DevOps, Sfeerimpressie van de thema vond

Op 21 Maart hebben wij een goed bezochte en interactieve thema-avond over DevOps gehad. In de afgelopen jaren hebben veel ICT organisaties Agile geadopteerd als methode om sneller en flexibeler in te kunnen spelen op ontwikkelingen in bedrijfsprocessen. Dit leidt tot steeds meer wijzigingen in de productieomgeving. Maar hoe ga je daar nu mee om als beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening?

Deze vraag stond aan de basis van DevOps: een methode waar de nadruk ligt op samenwerking en communicatie tussen ontwikkeling (Dev) en beheer (Ops). Multifunctionele teams van ontwikkelaars en beheerders zijn daarin gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van twee basisprincipes: Continuous Integration en Continuous Delivery. Maar wat betekent dit nu voor de beheerder? Hoe kan hij zich staande houden tussen het geweld van de snelle jongens van Development en hoe zorgt hij ervoor dat de belangen van stabiliteit en continuïteit goed worden afgewogen ten opzichte van inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Één van de partijen die in de afgelopen jaren hiermee veel ervaring heeft opgedaan is de ING Bank. Tijdens deze thema avond heeft Jan-Joost Bouwman (naast process owner Change Management ook DevOps Community manager @ ING) de aanwezigen aan de hand van een presentatie, met de toepasselijke naam ‘The Chronicles of the Lion’, op een enthousiaste wijze meegenomen om vanuit verschillende invalshoeken in te gaan op de uitdagingen en kansen die DevOps de ING voor met name beheerders en beheerorganisatie biedt.

Tijdens zijn presentatie stond Jan-Joost stil bij onderwerpen als :
– Uitdagingen en ambities (keuzes die door ING gemaakt moesten worden)
– De drie fasen van Agile,
– Introductie van Agile/Scrum en DevOps inclusief ‘lessons learned’
– Introductie van het noodzaak van Squads, Chapters and Tribes

Tot slot heeft Xandra Maan, DevOps engineer bij ING, meer vertelt over haar ervaringen en dat van haar team over hoe het (echt) is om onderdeel uit te maken van een DevOps team waarin de muur tussen Dev en Ops is verdwenen en alles is gericht op de dienstverlening aan de klant. Hieruit bleek al gauw dat, ondanks de grote stappen die de ING hierin heeft gemaakt de afgelopen 3 jaar, de praktijk vaak weerbarstiger blijkt te zijn dan de theorie en dat het ene team binnen de ING verder is dan het andere team.

Concluderend :
De samenwerking tussen DEV en OPS begint langzaam op gang te komen, maar is nog (lang) niet optimaal. DEV’s moet wel en OPS wil wel, of is het andersom, maar 1 ding is zeker. Ops is nog te weinig vertegenwoordigd in de DevOps teams en zal daar, wil je na een korte ontwikkeling nog lange tijd willen/moeten beheren, nadrukkelijker bij aanwezig dienen te zijn. Deze thema-avond zal zeer zeker nog een vervolg krijgen. De vragen daarbij zijn: Gaat Dev ook beheer doen of gaat Ops ook ontwikkelen? Hoe dan ook, de integratie ligt voor de deur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *