Privacy Awareness

De privacy awareness training biedt u een introductie in de impact van de per 26 mei 2015 aangenomen wijziging op de privacy-wetgeving (AVG / GDPR). Deze training is bedoeld om de deelnemer vertrouwd te maken met wat de vernieuwde wetgeving op het gebied van persoonsgegevens voor consequenties met zich meebrengt voor uw organisatie. De cases die worden behandeld zorgen er voor dat privacy geen theoretisch begrip blijft, maar invulling krijgt in de praktijk van alledag.

 

 

Doelgroep
Resultaat
Voordelen
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is de privacy awareness training bedoeld?

 

Afdelingsmanagers, IT-managers, informatiemanagers en procesbeheerders die een beeld willen krijgen van de problematiek rond het voldoen aan de verplichtingen die de privacy-wetgeving met zich mee brengt. De cursisten zullen met name in staat worden gesteld om de geleerde stof toe te passen in praktijkcases gericht op ketens van overeenkomsten als SLA’s en Underpinning Contracts

Resultaat

Wat leer je in deze training?

Na het volgen van de training is de cursist in staat om:

  • Het begrip privacy te duiden;
  • Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de organisatie op het gebied van verwerking van persoonsgegevens te verwoorden;
  • De relatie met informatiebeveiligingsmogelijkheden weer te geven;
  • Governance en compliance bij het begrip privacy uit te leggen;
  • De begrippen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit te leggen voor organisaties die samenwerken bij het verwerken van persoonsgegevens.
Voordelen

Wat zijn de voordelen voor jou of je organisatie?

 

Na afloop van deze workshop heeft u:

  • Inzicht in het begrip privacy en de verantwoordelijkheden van de organisatie hierbij;
  • Inzicht in de verplichtingen waaraan uw organisatie op grond van de huidige en toekomstige privacy-wetgeving moet voldoen en om het ontvangen van sterk verzwaarde boetes te voorkomen.
Cursusduur

Wat is de lengte van de training?

Deze training duurt 1 dag.

Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Bij deze training ontvangen de cursisten een uitgebreide syllabus met hand-out van de training.

Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden en wat zijn de kosten?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van deze training?

Prijs              :
   €  745,--
Materialen     :
€    25,--
Examen         :
Nvt.    

(alle prijzen zijn excl. btw)

Privacy awareness - AVG

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.