Privacy en Service Management

Deze training biedt u een introductie in de impact van de per 26 mei 2015 aangenomen wijziging op de privacy-wetgeving. Deze training is bedoeld om deelnemers vertrouwd te maken met de raakvlakken van het vakgebied Service Management en de verwerking van persoonsgegevens. De deelnemers krijgen inzicht wat de vernieuwde wetgeving op het gebied van persoonsgegevens voor consequenties met zich meebrengt. De cursisten zullen met name in staat worden gesteld om de geleerde stof toe te passen in praktijkcases gericht op ketens van overeenkomsten als SLA’s en Underpinning Contracts.

 

Doelgroep
Resultaat
Voordelen
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

 

Service managers, Service Level managers, Product managers en procesbeheerders die invulling willen geven aan hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de inrichting van privacy in hun dienstverlening.

 

Resultaat

Na het volgen van de training is de cursist in staat om:

  • Het begrip privacy te duiden;
  • Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de organisatie op het gebied van verwerking van persoonsgegevens te verwoorden;
  • De relatie met informatiebeveiligingsmogelijkheden weer te geven;
  • Governance en compliance bij het begrip privacy uit te leggen;
  • De begrippen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit te leggen voor organisaties die samenwerken bij het verwerken van persoonsgegevens;
  • Samenhangende ketens van overeenkomsten te creëren die invulling geven aan de verantwoordelijkheden op het gebied van privacy.
Voordelen

Wat zijn de voordelen voor jou of je organisatie?

 

Na afloop van deze workshop heeft u:

  • Inzicht in het begrip privacy en de verantwoordelijkheden van de organisatie hierbij;
  • Inzicht in welke andere stakeholders in de organisatie u kunt betrekken bij een correcte implementatie van privacy-wetgeving;
  • Inzicht in hoe overeenkomsten met klanten en leveranciers op een goede implementatie van de nieuwe wetgeving dienen te worden aangepast;
  • Inzicht in de verplichtingen waaraan uw organisatie op grond van de huidige en toekomstige privacy-wetgeving moet voldoen en om het ontvangen van sterk verzwaarde boetes te voorkomen.

 

Cursusduur

Wat is de lengte van deze workshop?

Deze workshop duurt 1 dag.

Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Bij deze training ontvangen de cursisten een uitgebreide syllabus met hand-out van de training.

Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden en wat zijn de kosten?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van deze training?

Prijs              :
   €  995,--
Materialen      :
€    25,--
Examen         :
Nvt.    

(alle prijzen zijn excl. btw)

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.