Stappenplan in geval van een privacy-datalek

Vanaf 1 januari 2016 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens vernieuwde en sterk verzwaarde bevoegdheden tot het uitdelen van boetes in geval van een datalek waarbij de privacy van personen in het geding is. Om de privacy te waarborgen en om de boetes te voorkomen moet uw organisatie, mocht een datalek zich voordoen, een aantal maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn als een stappenplan te volgen. Deze training geeft u inzicht in dat stappenplan. Na afloop krijgt u het overzicht van dit stappenplan ook mee naar huis.

 
 

Doelgroep
Resultaat
Voordelen
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

 

Afdelingsmanagers, IT-managers, informatiemanagers en procesbeheerders die de organisatie willen voorbereiden op de noodzakelijke activiteiten in geval van een privacy-datalek.

 

Resultaat

Wat leer je in deze training?

Na het volgen van de training is de cursist in staat om:

  • De belangrijkste begrippen uit de vernieuwde privacy-wetgeving te begrijpen;
  • Te definiëren wat in het kader van de privacy-wetgeving een datalek is;
  • Een stappenplan te definiëren voor het geval dat een datalek optreedt welk voldoet aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
Voordelen

Wat zijn de voordelen voor jou of je organisatie?

 

Na afloop van deze workshop heeft u:

  • Inzicht in het begrip privacy en de verantwoordelijkheden van de organisatie hierbij;
  • Inzicht in de noodzakelijke stappen in geval van een privacy-datalek conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens;
  • Het overzicht van dit stappenplan om mee te nemen naar uw organisatie.

 

Cursusduur

Wat is de lengte van deze workshop?

Deze workshop duurt ca. 4 uur.

Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Bij deze training ontvangen de cursisten een uitgebreide syllabus met hand-out van de training.

Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden en wat zijn de kosten?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van deze training?

Prijs              :
   €  375,--
Materialen     :
Nvt.    
Examen         :
Nvt.    

(alle prijzen zijn excl. btw)

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.