Management advies

ICT managers staan voor veel uitdagingen. Enerzijds wil de klant steeds meer en complexere diensten, anderzijds worden de budgeten steeds lager en worden er hoge eisen gesteld aan effectiviteit en efficiëntie.

Onze adviseurs hebben veel en langdurige ervaring met allerlei vraagstukken rond IT Service Management in meerdere marktsegmenten. Onze adviseurs kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het ontwikkelen van een IT Service Strategie die aansluit bij de uitdagingen van (interne) opdrachtgevers en het vaststellen van de middelen (mensen, organisatie, producten en partners) die nodig zijn om deze strategie te borgen en te realiseren. Ook kunnen zij u helpen bij het ontwerp en de implementatie van een bewustwordingscampagne of van verbeterprogramma’s of adviseren over de verschillende aspecten van best practices op het gebied van ITSM, zoals ITIL, MOF, Cobit of ISO 2000.

Samen met u brengen we de adviesvraag in kaart, bepalen we de vorm waarin het advies zal plaatsvinden en de wijze van rapportage.

Resultaat

– Identificatie van activiteiten die nodig zijn om voor een succesvolle implementatie van ITSM best practice die aansluiten bij de wensen van uw business;
– Begeleiding in alle aspecten van ITSM best practice activiteiten;
– Betrokkenheid en inzet van personeel in de planning en uitvoeringsactiviteiten.

Voordelen voor uw organisatie

– Snelle en kosteneffectieve Return on Investment van uw IT-Dienstverlening;
– Dienstverlening die is afgestemd op de behoefte van uw klanten en gebruikers.

Waar vinden adviesactiviteiten plaats?

Veelal zullen adviesactiviteiten zowel op uw locatie plaatsvinden (interviews) als op onze eigen locatie (uitwerken resultaten, etcetera).

Download de brochure
van Service8 Support