ITSM-enquêtes

Als u van uw klanten of medewerkers signalen over ontevredenheid krijgt en niet precies weet wat er aan de hand is, dan is een enquête een goed instrument om grotere groepen belanghebbenden, al dan niet anoniem, hun mening te laten geven over de kwaliteit van uw dienstverlening.

Samen met u wordt de onderzoeksvraag gedefinieerd voor het onderwerp waar u meer inzicht in wilt hebben, bijvoorbeeld klant- of medewerkerstevredenheid. Vervolgens wordt een keuze gemaakt uit het type enquête dat wordt toegepast: een standaardscan, maatwerk of combinatie van beide en de wijze waarop het onderzoek zal plaatsvinden (schriftelijk, online of via interviews). Nadat de enquête heeft plaatsgevonden worden de resultaten geanalyseerd en gerapporteerd.

Op basis van de resultaten kunnen mogelijkheden tot verdere verbetering in de verleende service worden onderkend. Door enquêtes regelmatig te herhalen kunt u nagaan of de verbeteracties tot voldoende resultaat hebben geleid.

Duur van een enquête

De tijdsduur van een enquête wordt bepaald door het type enquête, de omvang hiervan en het aantal betrokken respondenten.

Resultaat

Het resultaat van een enquête is een rapport met inzicht in de reacties van respondenten, een analyse van de resultaten en handvatten voor concrete actie.

Voordelen voor uw organisatie

– Inzicht in de mening van respondenten over het onderwerp van de enquête;
– Zichtbaarheid over de wijze waarop u omgaat met signalen en meningen van uw respondenten;
– Vergroten van betrokkenheid van respondenten bij uw dienstverlening.

Waar worden enquêtes gehouden?

Enquêtes kunnen zowel schriftelijk, online als via interviews op uw locatie of bij uw klanten worden gehouden.

Download de brochure
van Service8 Control