ITIL v3 Foundation training 

De ITIL v3 Foundation training geeft de deelnemers inzicht in de levenscyclus georiënteerde benadering van ITIL® en de processen, principes, en rollen die hierbij en rol spelen. Tijdens deze training leren de deelnemers hoe het geïntegreerde ITIL® raamwerk kan bijdragen aan een betere dienstverlening en hoe zij dit in hun organisatie kunnen toepassen.

Net als bij onze overige trainingen wordt de ITILv3 Foundation training gegeven vanuit onze visie dat iedere medewerker een mede-dienstverlener is binnen een keten van dienstverlening. Wij geven de medewerkers hiermee een handvat om inhoud te kunnen geven aan die verantwoordelijkheid en vorm te kunnen geven aan die dienst die zij aan hun klant leveren. Meer informatie over onze trainingsaanpak vind je hier.

Doelgroep
Resultaat
Voordelen
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is ITIL v3 foundation training bedoeld?

 

Voor iedereen die betrokken is met het beheer, de organisatie en de optimalisatie van de activiteiten van processen die in een IT serviceorganisatie spelen. Aan deze training worden geen specifieke eisen aan vooropleiding gesteld; enige praktijkervaring en goede motivatie zijn voldoende.

Resultaat

Wat leer je in deze training?

 

Na afloop van de training zijn de deelnemers bekend met de volgende aspecten van ITIL®:
‐ Doel, structuur en scope van ITIL®,
‐ Doel en voordelen van Service Management,
‐ De vijf fasen van de ITIL levenscyclus,
‐ De belangrijkste begrippen, basisprincipes en ‘modellen’ van ITIL,
‐ Doel en activiteiten van de meest relevante ITIL processen,
‐ De belangrijkste functies en -processen die in het ITIL® raamwerk onderkend worden,
‐ Het belang van technologie en architectuur binnen ITIL.

 

Na afloop van de training zijn de cursisten in staat om met goed resultaat het ITIL® Foundations examen af te leggen.

Voordelen

Wat zijn de voordelen voor jou of je organisatie?

 

‐ betere aansluiting van uw diensten op de behoeften van uw klanten,
‐ verbeterde beschikbaarheid, continuïteit en betrouwbaarheid van uw dienstverlening,

‐ meer aandacht voor continue verbetering,

‐ verbeterd gebruik van uw kostbare resources,
‐ een gemeenschappelijk begrippenkader voor al uw medewerkers
‐ en, als laatste maar zeker niet als minste: medewerkers die in staat zijn om de handvatten van ITIL te gebruiken om hun eigen handelen te vertalen naar dienstverlening en daarmee te veranderen van een reactieve beheerder in een proactieve dienstverlener.

Cursusduur

Wat is de lengte van de training?

Deze training duurt 3 dagen, i
nclusief een representatief proefexamen (60 minuten, 40 multiple-choice vragen).

Op aanvraag kan direct aansluitend aan de training of op een willekeurig later moment, het officiële ITIL®-Foundations examen worden afgelegd; de kosten van dit examen zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.

Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Naast een uitgebreide syllabus met hand-out van de training, krijgen de cursisten ook een exemplaar van de ITIL® Pocketguide.

Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van de ITIL v3 foundation training?

Basis tarief     :
   €  1250,--
Materialen      :
€     75,--
Examen         :
€   213,--

(alle prijzen zijn excl. btw)

ITILV3

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

 
 
 
 
Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.