ITIL 4 Foundation training 

De ITIL 4 Foundation training geeft de deelnemers inzicht in de Service Value Systeem van ITIL 4, de verschillende componenten van dit systeem en de hierbij ondersteunende practices. Tijdens deze training leren de deelnemers hoe het geïntegreerde ITIL® raamwerk kan bijdragen aan een betere dienstverlening en hoe zij dit in hun organisatie kunnen toepassen.

Net als bij onze overige trainingen wordt de ITIL 4 Foundation training gegeven vanuit onze visie dat iedere medewerker een mede-dienstverlener is binnen een keten van dienstverlening. Wij geven de medewerkers hiermee een handvat om inhoud te kunnen geven aan die verantwoordelijkheid en vorm te kunnen geven aan die dienst die zij aan hun klant leveren. Meer informatie over onze trainingen vind je hier.

Doelgroep
Resultaat
Voordelen
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is de ITIL 4 Foundation training bedoeld?

Professionals die aan het begin staan van een traject in servicemanagement; ITSM-managers en professionals die dat willen worden; professionals die werkzaam zijn op andere dienstverlenende terreinen binnen de IT (digitaal, product, ontwikkeling); professionals met een ITIL-kwalificatie die hun kennis willen opfrissen.

Resultaat

Wat leer je in deze training?

 

Na afloop van de training zijn de deelnemers bekend met de volgende aspecten van ITIL 4:
‐ De basisprincipes van Service management,
- De belangrijkste begrippen, basisprincipes en ‘modellen’ van ITIL 4,
- Het doel en de componenten van het Service Value System,
- De activiteiten die gezamenlijk de Service Value Chain vormen,
- De vier dimensies van Service management,
- De doelstellingen -en in een aantal gevallen ook de details- van de practices' die in ITIL 4 onderkend worden.
- De relatie tussen ITIL 4 en andere best practices, zoals Agile, DevOps en Lean IT

Na afloop van de training zijn de cursisten in staat om met goed resultaat het ITIL® Foundations examen af te leggen.

Voordelen

Wat zijn de voordelen voor jou of je organisatie?

 

‐ betere aansluiting van uw diensten op de behoeften van uw klanten,
‐ verbeterde beschikbaarheid, continuïteit en betrouwbaarheid van uw dienstverlening,

‐ meer aandacht voor continue verbetering,

‐ verbeterd gebruik van uw kostbare resources,
‐ een gemeenschappelijk begrippenkader voor al uw medewerkers
‐ en, als laatste maar zeker niet als minste: medewerkers die in staat zijn om de handvatten van ITIL® te gebruiken om hun eigen handelen te vertalen naar dienstverlening en daarmee te veranderen van een reactieve beheerder in een proactieve dienstverlener.

Cursusduur

Wat is de lengte van de training?

Deze training duurt 2 dagen.

Het officiële ITIL 4-Foundationsexamen dat bij deze training is inbegrepen kan direct aansluitend aan de training worden afgelegd. Omdat in de praktijk is gebleken dat cursisten graag de lesstof nog even willen laten 'bezinken' en opnieuw willen doornemen, is het ook mogelijk om het examen op een later moment af te leggen.

Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Naast een uitgebreide syllabus met hand-out van de training, krijgen de cursisten ook een exemplaar van de ITIL 4 Pocketguide.

Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden en wat zijn de kosten?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten voor de ITIL 4 Foundation training?

Prijs              :
   €  1195,--
Materialen     :
Incl.   
Examen         :
Incl.   

(alle prijzen zijn excl. btw)

ITIL4 Foundation

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

 
Geplande trainingsdata:

– nieuwe planning volgt


 

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.