ITIL 4

Zoals je wellicht hebt meegekregen is er sinds begin 2019 een nieuwe update van het ITIL framework uitgekomen: ITIL 4.

Deze versie van ITIL is de eerste grote update van ITIL sinds 2007 en biedt een flexibele basis om organisaties te ondersteunen op hun reis naar de nieuwe wereld van digitale transformatie. De “4” verwijst daarom ook niet naar de vierde versie, maar naar de 4de generatie IT producten.
Hierbij wordt rekening gehouden met recente trends in softwareontwikkeling en IT-werkzaamheden, en wordt ook de relatie gelegd met het toepassen van andere filosofieën / methoden zoals Agile, DevOps en Lean.

Om dit mogelijk te maken zijn er ten opzichte van ITIL v3 verschillende wijzigingen doorgevoerd.
De eerste hiervan is de vervanging van de Levenscyclus door het Service Value System (SVS). Dit systeem staat voor de wijze waarop “alle componenten en activiteiten van een organisatie samenwerken om waardecreatie te faciliteren”. De kern van het SVS bestaat uit de Service Value Chain dat vervolgens wordt omringt door vier ondersteunende elementen: Guiding principles, Governance, Continual Improvement en Practices.

ITIL4 activiteiten

Met het noemen van de Practices is ook gelijk de tweede belangrijke verschil ten opzichte van ITIL v3. Deze Practices ‘vervangen’ de zo bekende ITIL processen. Hierbij zijn Veel van deze practices zijn gelijk aan de bekende ITILv3 processen, maar ze zijn minder gedetailleerd beschreven en geven voornamelijk praktische aanbevelingen en tips voor de uitvoering ervan. De wijze van toepassing en implementatie wordt overgelaten aan de teams die deze bijvoorbeeld volgens de principes van Lean, Agile of DevOps kunnen toepassen of in hun werkwijzen kunnen inbedden.

Het laatste belangrijke verschil dat we hier willen noemen is de vervanging van de 4-P’s (People, Product, Process en Partners) door vier Dimensies:
– Organizations and people
– Information and technology
– Partners and suppliers
– Value streams and processes.

Het gevolg van deze vernieuwing van ITIL is dat er ook een nieuwe certificeringsstructuur is gekomen. Voor medewerkers die al voor ITIL v3 Intermediate modulen punten hebben behaald, bestaat tot eind juni 2020 de mogelijkheid om deze tot minimaal 17 punten aan te vullen. Vanaf dat punt is het mogelijk om door middel van de ITIL 4 overgangsmodule het ITIL Managing Professional niveau te halen. het ITIL 4 Deze mogelijkheid is er ook voor gecertificeerde ITIL v3 Experts.

ITIL 4 brengt het ITIL-raamwerk up-to-date, introduceert een holistische benadering van servicemanagement en richt zich op ‘end-to-end servicemanagement van vraag tot waarde’. Hierbij beperkt het begrip Service management zich niet tot het IT domein, maar kunnen deze best practices ook in het domein van bedrijfs- en bedrijfsservices toegepast worden.

Uiteraard vertellen wij u graag meer over ITIL 4, bijvoorbeeld door onze ITIL 4 trainingen of tijdens een “update-sessie” die wij graag voor uw managementteam en/of medewerkers bij u op kantoor komen verzorgen.

 

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.