IT Continuity Management

Continuïteit van de IT dienstverlening gaat verder dan het blussen van de branden van alledag. Dat zal duidelijk zijn. Het gaat echter ook verder dan het nadenken over redundantie en veerkracht zoals bij Beschikbaarheidsbeheer. IT Continuity Management (ITSCM) is bedoeld om ondersteuning te bieden in het geval van echte rampen gedurende de ondersteuning van het bedrijfsproces door Informatie Technologie. Daarbij ligt de nadruk op het ontwikkelen en implementeren van continuïteitsmaatregelen aan de hand van de juiste criteria en business-eisen.

Deze training gaat in op de basis begrippen van het ITIL proces IT Service Continuity management, waarbij in één dag een praktische invulling wordt gegeven hoe dit proces wordt vormgegeven, getraind en uitgevoerd. Het koppelvlak met Business Continuity Management komt uiteraard uitgebreid aan de orde.

De training wordt verzorgd door gecertificeerde en gespecialiseerde docenten die een brede kennis hebben van continuïteitsbeheer.

Doelgroep
Resultaat
Vooropleiding
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

 

Deze training is bedoeld voor iedereen met een verantwoordelijkheid in de levering van IT-diensten die voorbereid willen zijn op calamiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: IT managers, Managers IT Exploitatie, Service Managers, Productbeheerders, (Sr.) Systeembeheerders en Procesmanagers.

Resultaat

Wat leer je in deze training?

 

Na afloop van de training zijn de cursisten in staat om uitvoering te kunnen geven aan het proces IT Continuity Management. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

  • Basis begrippen en procesmodellen van BCM en ITSCM, zowel op zichzelf als in relatie tot elkaar;
  • Activiteiten in het ITSCM proces en de samenhang met BCM;
  • Risico analyse en risico management in het kader van ITSCM;
  • Aanzet tot het opzetten van een IT Continuity plan.

 

De voordelen voor uw organisatie

 

Met de in deze training opgedane kennis heeft u:

 

  • Duidelijkheid over de aanpak en organisatie van IT Service Continuity Management;
  • De aanzet tot het kunnen opzetten van een IT Continuity plan;
  • De mogelijkheid tot het uitvoeren van een risico analyse op een primair proces en de afhankelijkheid van Informatie Technologie: inzicht hoe om te gaan met dreigingen, risico’s en bijbehorende maatregelen.
Vooropleiding

Welke voorkennis wordt er vereist?

 

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Cursusduur

Hoe lang duurt deze training?

 

Eén dag.

Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Uitgebreide syllabus met hand-out van de training.

Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van deze training?

 

Basis tarief :  € 750,--
Materialen : € 25,--
Examen      : Nvt.

(alle prijzen zijn excl. btw)

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

 

 

 

 

 
Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.