Interim management

Onze Interim managers ondersteunen uw lijn-, proces- en service managers. Onze kracht ligt daarbij in het verder professionaliseren en, indien gewenst, structureren van uw organisatie.

Wij hebben ervaring met het effectief en efficiënt laten functioneren van beheerorganisaties. De kennis en ervaring opgedaan als coach en trainer is hierbij uiterst waardevol. Daarbij zijn vooral cultuurverandering en proces(her)inrichting met een sterke focus op de toegevoegde waarde voor uw klant van belang.

Onze interim managers staan bekend om hun mensgerichte aanpak. Er is altijd aandacht voor de mens, waarbij vooral gefocust wordt op houding en gedrag.

Resultaat

– Geprofessionaliseerde organisatie;
– Leiding aan teams en afdelingen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van IT servicemanagement activiteiten;
– Geborgde activiteiten, rollen en functies rond uw dienstverlening;
– Duurzaam geborgde veranderingen.

Voordelen voor uw organisatie

– Flexibele uitbreiding van de menscapaciteit in uw organisatie;
– Eenvoudige toegang tot kennis en kunde om noodzakelijke verbeteringen door te voeren.

Waar vinden de activiteiten plaats?

Uiteraard bevinden onze interim managers zich middenin het werkveld en dus in uw eigen organisatie.

Download de brochure
van Service8 Support