Implementatie ondersteuning

Managers staan voor de uitdagende taak om de bedrijfsprocessen van uw organisatie te ondersteunen met ICT dienstverlening. Onze specialisten kunnen u helpen met het realiseren en vastleggen van deze diensten. Zij implementeren processen en kwaliteitssystemen op basis van bijvoorbeeld ITIL®, ASL, BiSL, MOF, COBIT, ISO9000, ISO/IEC 20000 of ISO/IEC 27000. Zij ontwerpen bewustwordingscampagnes en nemen de uitvoering van verbeterprogramma’s voor hun rekening.

Onze specialisten hebben op al die terreinen veel ervaring opgedaan en zijn in staat om uw verantwoordelijken op adequate wijze te ondersteunen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Uiteraard dragen zij deze kennis ook over aan uw medewerkers.

Resultaat

– Draagvlak bij uw medewerkers over de doelstellingen van een implementatie- of verbeterplan;
– Kwalitatief ingerichte en geborgde processen inclusief de procesbeschrijvingen en indien nodig werkinstructies;
– Ondersteuning bij het realiseren en vastleggen van de dienstverlening;
– Awareness bij direct betrokkenen met uitstraling naar de gehele organisatie;
– Advies om mogelijk kennishiaat te helpen oplossen.

Voordelen voor uw organisatie

– Eenduidige vastlegging van uw ITSM processen;
– Efficiënte werkwijze voor uw gehele organisatie;
– Actief bewaken van uw dagelijkse procesuitvoering waardoor een grotere klanttevredenheid ontstaat.

Waar vindt deze ondersteuning plaats?

De ondersteuning vindt plaats in uw eigen vertrouwde werkomgeving.

Download de brochure
van Service8 Support