Contractmanagement – Een introductie

Contractmanagement is meer dan het eenvoudigweg afsluiten van een contract tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Een goede Contractmanager kijkt naar de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer, houdt daarbij rekening met toekomstige ontwikkelingen en realiseert zich dat contractmanagement zich uitstrekt over de hele looptijd van het contract, inclusief een eventuele overdracht- en afbouwfase. 

In de training “Contractmanagement – Een introductie” maakt u kennis met de levenscyclus van contracten. Ook leert u hoe u de kennis die tijdens iedere fase van deze levenscyclus wordt opgedaan, tijdens de contractperiode kunt gebruiken om blijvend optimale condities te creëren voor een goede samenwerking of hoe u deze kunt gebruiken om in het geval de samenwerking onvoldoende toegevoegde waarde toevoegt, op een effectieve manier afscheid te kunnen nemen.

Doelgroep
Resultaat
Vooropleiding
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

 

De training is bedoeld voor (aankomend) contractbeheerders, leveranciersmanagers, inkopers en dienstenregisseurs die op zoek zijn naar een structuur waarmee de samenwerking met interne organisatieonderdelen en externe leveranciers blijvend kan worden verbeterd.

Resultaat

Wat leer je in deze training?

 

Na afloop van de training weten de deelnemers:
- wat wij onder contractmanagement verstaan
- welke bijdrage contractmanagement kan leveren aan het succes van de organisatie
- hoe contractmanagement deze bijdrage kan leveren

Deze training wordt gegeven op basis van de theorie met veel voorbeelden uit de praktijk. Op deze wijze worden de behandelde concepten concreet en toepasbaar gemaakt.

Vooropleiding

Welke voorkennis wordt er vereist?

 

Om aan deze training deel te kunnen nemen is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur

Hoe lang duurt deze training?

 

Deze training duurt 2 dagen, waarbij de twee cursusdagen één week uiteen liggen.
Aan het eind van de eerste trainingsdag ontvangt u een huiswerkopdracht; het uitwerken van deze opdracht vergt ca. 1 uur van uw tijd.

Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Naast een uitgebreide syllabus met hand-out van de training, oefeningen en uitwerkingen wordt bij deze training geen aanvullende literatuur verstrekt.

Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van deze training?

Basis tarief :
€  995,--
Materialen :
€    45,--

(alle prijzen zijn excl. btw)

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

 

 

 
Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.