Business Information Management volgens BiSL

De deelnemer verkrijgt inzicht in het BiSL framework van functioneel beheer en leert de samenhang van functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Hij kent de structuur van procesclusters en de samenhang binnen het BiSL®-model. Hij weet onderscheid te maken tussen operationele processen en sturende processen en kan aangeven hoe BiSL kan bijdragen aan het oplossen van problemen binnen het werkveld van functioneel beheer. Tijdens deze training leren de deelnemers hoe het BiSL® raamwerk kan bijdragen aan een betere dienstverlening en hoe zij dit in hun organisatie kunnen toepassen. Business Information Management volgens BiSL is onderdeel van onze ITSM trainingsprogramma  

 

EXIN BiSL Foundatoin

 

 

Doelgroep
Resultaat
Vooropleiding
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

 

Deze training is bedoeld voor iedereen die nauw betrokken is bij de informatievoorziening van uw organisatie, zoals functioneel beheerders, applicatiebeheerders, medewerker in de beheerorganisatie, adviseurs, technisch beheerders, etc. Aan deze training worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld; enige praktijkervaring en goede motivatie zijn voldoende.
Resultaat

Wat leer je in deze training?

 

Na afloop van de training zijn de deelnemers bekend met de volgende aspecten van BiSL®:
‐ inzicht in het BiSL®-procesmodel en de door BiSL® gehanteerde begrippen,
‐ zij kunnen aangeven wat de positie is van functioneel beheer ten opzichte van applicatiebeheer en technisch beheer,
‐ zij onderkennen wat procesgericht werken inhoudt voor de organisatie en wat de voordelen zijn,
‐ zij weten wat belangrijk is bij de invoering van BiSL®

Na afloop van de training zijn de cursisten in staat om met goed resultaat het BiSL® Foundation examen af te leggen.

Wat zijn de voordelen voor jou of je organisatie?

 

- het professionaliseren van de vraagorganisatie,
- een efficiënter en kosteneffectieve werkwijze,
- een gemeenschappelijke terminologie en referentiekader voor een betere samenwerking tussen de betrokken partijen.

Vooropleiding

Welke voorkennis wordt er vereist?

 

Aan deze training worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld; enige praktijkervaring en goede motivatie zijn voldoende.
Cursusduur

Hoe lang duurt deze training?

 

Deze training duurt 2 dagen, inclusief een representatief proefexamen. Op aanvraag kan direct aansluitend aan de training of op een willekeurig later moment, het officiële BiSL®-Foundations examen worden afgelegd; de kosten van dit examen zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.
Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Naast een uitgebreide syllabus met hand-out van de training, krijgen de cursisten ook een exemplaar van “BiSL: framework voor functioneel beheer & informatiemanagement”.
Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van deze training?

Basis tarief :
€ 1000,--
Materialen :
€ 75,--
Examen     :
€ 150,--

(alle prijzen zijn excl. btw)

BISL training

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.