Business Continuity Management

Binnen continuïteit management neemt het Business Continuity Management proces (model) steeds prominenter een plaats in binnen de onderneming.

De tijd dat ICT-ers bepaalden wat goed was voor hun klanten is voorbij, maar tegelijkertijd geldt natuurlijk dat het vreemd zou zijn als we alle effort die binnen de IT organisaties al in IT Service Continuity Management is gestoken, teniet zouden doen. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om deze twee continuiteitsprocessen te begrijpen en de juiste koppelvlakken te kunnen onderkennen dan wel in te kunnen richten.

Deze training gaat in op de basis begrippen van Business Continuity Management in relatie tot het ITIL proces IT Service Continuity management, (ITSCM), waarbij in twee dagen een praktische invulling wordt gegeven aan het implementeren van het BCM procesmodel ter bevordering van Service Management in zijn algemeenheid en als paraplu over het ITSCM proces in het bijzonder.

De training wordt verzorgd door gecertificeerde en gespecialiseerde docenten die een brede kennis hebben van continuïteitsbeheer.

Doelgroep
Resultaat
Vooropleiding
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

 

Deze training is bedoeld voor iedereen met een verantwoordelijkheid in de levering van IT-diensten die hun verantwoordelijkheid compleet willen kunnen invullen en niet willen stoppen bij “de techniek”. Voorbeelden hiervan zijn: IT managers, Managers IT Exploitatie, Service Managers, Procesmanagers.

 

Daarnaast is dit een uitstekende aanvulling voor Service Managers die een volwaardig gesprekspartner willen kunnen zijn van hun klant bij het inrichten van Business Continuity Management op hun bedrijfsproces.

Resultaat

Wat leer je in deze training?

 

Na afloop van de training zijn de cursisten in staat om ondersteuning te leveren op het uitvoeren van Business Continuity Management en de relatie te leggen tot IT Service Continuity Management. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 

  • Basis begrippen en procesmodellen van BCM en ITSCM, zowel op zichzelf als in relatie tot elkaar;
  • Standaarden op het gebied van BCM en ITSCM (ISO22301, BS25999 en BS25777 en SS540);
  • Hoe de BCM en ITSCM procesmodellen zo te implementeren dat zij complementair aan elkaar zijn;
  • Risico analyse op een primair proces: doelstellingen en uitvoering;
  • Aanzet tot het opzetten van een Business Continuity Plan, inclusief de IT Continuity plannen.

 

De voordelen voor uw organisatie

 

Met de in deze training opgedane kennis heeft u:

 

  • Duidelijkheid over de aanpak en organisatie van Busines Continuity Management in relatie tot de activiteiten van IT Service Continuity Management;
  • De mogelijkheid tot het uitvoeren van een risico analyse op een primair proces: inzicht hoe om te gaan met dreigingen, risico’s en bijbehorende maatregelen;
  • De aanzet tot het kunnen opzetten van een Business Continuity Plan, inclusief de IT Continuity plannen.
Vooropleiding

Welke voorkennis wordt er vereist?

 

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Cursusduur

Hoe lang duurt deze training?

 

Twee dagen.

Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Uitgebreide syllabus met hand-out van de training.

Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van deze training?

 

Basis tarief :  € 1000,--
Materialen : € 75,--
Examen      : Nvt.

(alle prijzen zijn excl. btw)

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

 

 

 

 

 

 

Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.