ITSM-audits

Als u niet zeker weet of uw dienstverlening effectief en efficiënt genoeg is of als uw klanten twijfels hebben over de kwaliteit van uw dienstverlening, dan is een audit op uw ITSM processen een prima instrument om duidelijkheid te krijgen over de actuele stand van zaken.

Uitgangspunt voor een audit vormt een gezamenlijk vastgesteld normenkader, bijvoorbeeld op basis van best practices van ITIL, ASL, BISL of formele standaarden als ISO/IEC20000 of ISO27001. Vervolgens beoordelen gekwalificeerde auditors uw documentatie en nemen zij interviews af met betrokken medewerkers (opzet) en toetsen zij de wijze waarop deze opzet is geïmplementeerd (bestaan) en over een langere periode functioneert (werking).

Duur van een audit

De tijd die voor een audit nodig zal zijn, is afhankelijk van de scope en diepgang (welk normenkader, welke processen, hoeveel documentatie, aantal interviews, etcetera). De tijdsduur kan hierdoor uiteenlopen van enkele dagen voor een eenvoudige scan op enkele processen tot enkele weken voor een uitgebreide scan inclusief het opstellen van een normenkader.

Resultaat

Het resultaat van een audit is een rapportage met constateringen en aanbevelingen waarmee u concreet aan de slag kunt.

Voordelen voor uw organisatie

– Inzicht in huidige stand van zaken en de mogelijkheden voor verbetering van uw dienstverlening;
– Een onafhankelijke beoordeling die u kunt gebruiken bij uw gesprekken met uw opdrachtgevers;
– Optimale voorbereiding op een externe certificerings-audit.

Waar worden audits gehouden?

Audits vinden plaats op de locatie van uw organisatie, met afstemming via e-mail of per telefoon.

Download de brochure
van Service8 Control