Assessments

Dienstverlening begint vaak bij de medewerkers: zij zijn degenen die contacten onderhouden met uw klanten of die ervoor zorgen dat de dienstverlening goed functioneert. Belangrijk is dan ook dat medewerkers beschikken over kennis, ervaring en competenties die nodig zijn om hun rol of functie goed te kunnen vervullen. Een assessment zorgt ervoor dat u hier inzicht in krijgt en dat u weet waar verbeterpunten liggen.

Startpunt voor een assessment is de beschrijving van de rol of functie van de medewerker. Als deze nog niet eenduidig is vastgesteld kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van het zogenaamde E-competence framework van de Europese Commissie. Hierin is een aantal (ICT-) functies en de daarbij benodigde competenties en vaardigheden beschreven.

Na het intakegesprek met de medewerker wordt aan de hand van vragenlijsten en het uitvoeren van testen een inventarisatie gemaakt van de aanwezige kennis en competenties. Nadat de resultaten vertrouwelijk met de medewerker zijn besproken worden in overleg met de opdrachtgever verbeteracties vastgesteld.

Duur van een assessment

In de meeste gevallen kan het assessment voor de medewerker op een dag worden uitgevoerd. Door voorbereiding, analyse en rapportage zijn voor het totale assessment vaak een aantal dagen nodig.

Resultaat

Het resultaat van een assessment is een rapportage voor de medewerker en een verbeterplan dat gebruikt kan worden voor het maken van doelgerichte afspraken.

Voordelen voor uw organisatie

Snel inzicht in de mate waarin kennis, vaardigheden en competenties aanwezig zijn die medewerkers nodig hebben voor de uitvoering van hun rol of functie.

Waar worden assessment gehouden?

Assessments vinden bij voorkeur plaats op ons kantoor, maar kunnen desgewenst ook op uw locatie plaatsvinden.

Download de brochure
van Service8 Control