Application Management volgens ASL2

De ASL2® Foundations training geeft de deelnemers inzicht in het ASL® framework van applicatiebeheer, u leert de samenhang tussen applicatiebeheer en technisch beheer. ASL® beperkt zich tot het geven van richtlijnen voor het inrichten van processen en laat de inrichting van de beheerorganisatie geheel vrij. Tijdens deze training leren de deelnemers hoe het ASL2® raamwerk kan bijdragen aan een betere dienstverlening en hoe zij dit in hun organisatie kunnen toepassen.

Doelgroep
Resultaat
Vooropleiding
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

 

De opleiding is interessant voor iedereen die betrokken is met het beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties, zoals functioneel beheerders, applicatiebeheerders, medewerker in de beheerorganisatie, adviseurs, technisch beheerders, etc.

Resultaat

Wat leer je in deze training?

Na afloop van de training zijn de deelnemers bekend met de volgende aspecten van ASL2®:
‐ inzicht in het ASL2®-procesmodel en de door ASL®2 gehanteerde begrippen,
‐ ken je de positie van applicatiebeheer ten opzichte van functioneel beheer en technisch beheer en ten opzichte van Project Management methoden zoals PRINCE2®,
‐ weet je wat procesgericht werken inhoudt voor de organisatie en wat de voordelen zijn,
‐ weet je wat belangrijk is bij de invoering van ASL2®

Na afloop van de training zijn de cursisten in staat om met goed resultaat het ASL® Foundation examen af te leggen.


Voordelen voor uw organisatie

- het professionaliseren van de applicatiemanagement organisatie,
- een efficiënter en kosteneffectieve werkwijze,

- een gemeenschappelijke terminologie en referentiekader voor een betere samenwerking tussen de betrokken partijen.

Vooropleiding

Welke voorkennis wordt er vereist?

 

Aan deze training worden geen specifieke vooropleidingseisen gesteld; enige praktijkervaring en goede motivatie zijn voldoende.
Cursusduur

Hoe lang duurt deze training?

 

Daze training duurt twee dagen, inclusief een representatief proefexamen. Op aanvraag kan direct aansluitend aan de training of op een willekeurig later moment, het officiële ASL®-Foundations examen worden afgelegd; de kosten van dit examen zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.
Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Naast een uitgebreide syllabus met hand-out van de training, krijgen de cursisten ook een exemplaar van “ASL een framework voor applicatiebeheer”.
Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op een nog nader te bepalen locatie, centraal gelegen voor alle deelnemers. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van deze training?

Basis tarief :
€ 1000,--
Materialen :
€ 75,--
Examen     :
€ 150,--

(alle prijzen zijn excl. btw)

Download de brochure
van Service8 Academy

Service8 brochure academy

Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited.
All rights reserved.