4 juni 2018 – Thema-avond
Contractbeheer en regievoering

Het is alweer enig tijd geleden dat wij een thema-avond hebben georganiseerd. Een belangrijke reden hiervoor was de verhuizing naar onze nieuwe locatie in Soest en simpelweg tijdgebrek door drukke werkzaamheden voor klanten en nieuwe initiatieven. Nu we in een wat rustiger vaarwater komen, gaan we de draad weer oppakken en maken wij een herstart met onze succesvolle thema-avonden.

Op 4 juni 2018 staat de eerste bijeenkomst weer op de agenda en gaan we in op de onderwerpen Contractbeheer en Regievoering.

Vanuit zijn missie om bedrijven te willen helpen die win/win situatie willen bereiken in de relatie met hun leveranciers en opdrachtgevers, zal Willem van Kooij van The Spark Idea Factory ingaan op het door hem ontwikkelde Contract Lifecycle Model. Contract Management begint daarbij al bij het verkennen van de vraag en eindigt pas op het moment waarop afscheid wordt genomen van de leverancier. Het karakter van de vraag bepaalt in hoge mate de behoefte aan sturing die gedurende de contract uitvoering nodig zal zijn. Bij het bewaken van contracten gaat hij niet uit van harde cijfers (die natuurlijk wel moeten kloppen), maar ook van de beleving ten aanzien van de dienstverlening. Natuurlijk moeten hierbij risico’s worden uitgesloten, maar de gevraagde dienstverlening verdient volgens Willem meer aandacht dan risico’s die in veel gevallen niet voorkomen. Waar moet dan wel aandacht aan geschonken worden? Daar zal hij in zijn presentatie uitgebreid op ingaan.

Hans Hermans van de Onderwijsgroep Tilburg zal vanuit zijn praktijkervaring ingaan op de wijze waarop hij met het Contract Lifecycle model weer controle heeft gekregen over zijn contracten en leveranciers.

Agenda

17.00Ontvangst met broodjes
18.00Aanvang bijeenkomst en welkom
18.15Presentatie Contractbeheer door Willem van Kooij
19.15
Pauze
19.45Presentatie Regievoering door Hans Hermans
20.30Afronding
21.00Afsluiting en gelegenheid tot napraten

Klik hier om je aan te melden


Over de sprekers

Willem van Kooij

Begonnen in de IT is Willem in het begin van 2002 terecht gekomen in de regie op IT contracten.
In deze periode heeft Willem veel contracten voorbij zien komen die onvoldoende stuurbaar en aanpasbaar bleken te zijn om de samenwerking tussen de betrokken partijen optimaal te laten functioneren. Samen met een aantal collega’s heeft Willem in 2016 Contract Management as a Service opgericht om organisaties aan betere contracten te helpen.

Hans Hermans

Hans is als IT manager werkzaam bij de Stichting Onderwijsgroep Tilburg waar hij verantwoordelijk is voor de IT dienstverlening die deels is uitbesteed en wordt geleverd aan 17 verschillende scholen binnen de groep.