Privacy Awareness

Deze training biedt u een introductie in de impact van de per 26 mei 2015 aangenomen wijziging op de privacy-wetgeving. Deze training is bedoeld om de deelnemer vertrouwd te maken met wat de vernieuwde wetgeving op het gebied van persoonsgegevens voor consequenties met zich meebrengt voor uw organisatie. De cases die worden behandeld zorgen er voor dat privacy geen theoretisch begrip blijft, maar invulling krijgt in de praktijk van alledag.

Voor wie bedoeld?
Afdelingsmanagers, IT-managers, informatiemanagers en procesbeheerders die een beeld willen krijgen van de problematiek rond het voldoen aan de verplichtingen die de privacy-wetgeving met zich mee brengt. De cursisten zullen met name in staat worden gesteld om de geleerde stof toe te passen in praktijkcases gericht op ketens van overeenkomsten als SLA’s en Underpinning Contracts

Cursusduur: 1 dag

Resultaat:
Na het volgen van de training is de cursist in staat om:

  • Het begrip privacy te duiden;
  • Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de organisatie op het gebied van verwerking van persoonsgegevens te verwoorden;
  • De relatie met informatiebeveiligingsmogelijkheden weer te geven;
  • Governance en compliance bij het begrip privacy uit te leggen;
  • De begrippen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit te leggen voor organisaties die samenwerken bij het verwerken van persoonsgegevens.

Voordelen voor uw organisatie:
Na afloop van deze workshop heeft u:

  • Inzicht in het begrip privacy en de verantwoordelijkheden van de organisatie hierbij;
  • Inzicht in de verplichtingen waaraan uw organisatie op grond van de huidige en toekomstige privacy-wetgeving moet voldoen en om het ontvangen van sterk verzwaarde boetes te voorkomen.

Download de brochure
van Service8 Academy

Prijs van deze training

Basistarief : €   745,00
Materiaal   :    25,00
(prijzen excl. btw)

Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is een Geregistreerd Handelsmerk van AXELOS Limited
Het Swirl logoTM is een handelsmerk van AXELOS Limited
Het ITIL Accredited Examination Organization logo is een handelsmerk van AXELOS Limited