Stappenplan in geval van een privacy-datalek

Vanaf 1 januari 2016 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens vernieuwde en sterk verzwaarde bevoegdheden tot het uitdelen van boetes in geval van een datalek waarbij de privacy van personen in het geding is. Om de privacy te waarborgen en om de boetes te voorkomen moet uw organisatie, mocht een datalek zich voordoen, een aantal maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn als een stappenplan te volgen. Deze training geeft u inzicht in dat stappenplan. Na afloop krijgt u het overzicht van dit stappenplan ook mee naar huis.

Voor wie bedoeld?
Afdelingsmanagers, IT-managers, informatiemanagers en procesbeheerders die de organisatie willen voorbereiden op de noodzakelijke activiteiten in geval van een privacy-datalek.

Cursusduur: 4 uur

Resultaat:
Na het volgen van de training is de cursist in staat om:

  • De belangrijkste begrippen uit de vernieuwde privacy-wetgeving te begrijpen;
  • Te definiëren wat een datalek is in het kader van de privacy-wetgeving
  • Een stappenplan te definiëren in geval dat een datalek optreedt, dat voldoet aan de richtsnoeren van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Voordelen voor uw organisatie:
Na afloop van deze workshop heeft u:

  • Inzicht in het begrip privacy en de verantwoordelijkheden van de organisatie hierbij;
  • Inzicht in de noodzakelijke stappen in geval van een privacy-datalek conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens;
  • Het overzicht van dit stappenplan om mee te nemen naar uw organisatie.

 

Download de brochure
van Service8 Academy

Prijs van deze training

Basistarief : €   375,00
Materiaal   :    25,00
(prijzen excl. btw)

Geplande trainingsdata:

– Op aanvraag

Copyrights

ITIL® is een Geregistreerd Handelsmerk van AXELOS Limited
Het Swirl logoTM is een handelsmerk van AXELOS Limited
Het ITIL Accredited Examination Organization logo is een handelsmerk van AXELOS Limited