Effectief vergaderen

Vergaderen hoort bij het dagelijkse werk. Een goed geleide vergadering geeft energie aan de deelnemers. Na afloop weet iedereen wat er van hen wordt verwacht.

Maar de realiteit is weerbarstig want het aantal vergaderingen loopt soms flink uit de hand. Begint de vergadering wel op tijd en zijn alle belanghebbenden aanwezig? En vaak blijkt na afloop dat bij het koffieapparaat de (veel te lange!) vergadering nog even dunnetjes wordt overgedaan. Collega’s zijn blijven zitten met vragen.

Aanpak
Deze training omvat onder andere de volgende onderdelen:
– Hoe te communiceren tijdens vergaderingen?
– Hoe een vergadering op effectieve wijze te leiden?
– Hoe om te gaan met conflicten en nabranders?
– Welke rollen spelen er mee?
– Hoe de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers aan te spreken?

Mede dankzij de inzet van onze trainingsacteurs kunnen de deelnemers direct in de praktijk aan de slag met hetgeen dat wordt aangeboden. Tijdens de training wordt er ook gewerkt met video-observaties die met de deelnemers worden teruggekeken en voorzien van direct toepasbare feedback.

 

Doelgroep
Resultaat
Vooropleiding
Cursusduur
Literatuur
Locatie en prijs
Doelgroep

Voor wie is deze training bedoeld?

 

Deze training is interessant voor medewerkers die de effectiviteit willen vergroten van vergaderingen die zij voorzitten of bijwonen.

Resultaat

Wat leer je in deze training?

 

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om:

  • Een vergadering effectief te laten verlopen;
  • De diverse communicatie- en vergadertechnieken in te zetten;
  • Invloed uitoefenen op het verloop van vergaderingen;
  • Een goede agenda en fasering op te stellen;
  • Om te gaan met lastige situaties, koppige en weerbarstige deelnemers.

 

Competenties: besluitvaardigheid, gespreksvaardigheid, inlevingsvermogen, luisteren en resultaatgerichtheid.

Vooropleiding

Welke voorkennis wordt er vereist?

 

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Cursusduur

Hoe lang duurt deze training?

 

Eén dag, optioneel gevolgd door een terugkom-dagdeel.

Literatuur

Welke literatuur wordt gebruikt?

 

Uitgebreide syllabus met hand-out van de training.

Locatie en prijs

Waar wordt de training gehouden?

 

Deze cursus wordt bij individuele inschrijving gegeven op onze locatie in Soest, Koningsweg 1. Daarnaast is het mogelijk om op verzoek groepstrainingen op uw locatie te verzorgen.

 

Wat zijn de kosten van deze training?

 

Basis tarief :  € 750,--
Materialen : € 25,--
Examen (*) :  

(alle prijzen zijn excl. btw)

Download de brochure
van Service8 Academy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geplande trainingsdata:

– 31 okt, 1 november 2019