Governance analyse

Regelmatig komen wij situaties tegen waarbij ICT niet op de agenda van directie staat, onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en iet duidelijk is welke eisen aan ICT gesteld worden. Resultaat is vaak een ICT-organisatie die haar best doet om goed te functioneren, maar toch onder druk staat omdat de directie de indruk heeft dat ICT niet bezig is met waar ze mee bezig zou moeten zijn en daardoor veel te veel geld kost.

Net als bij de overige bedrijfsafdelingen verdient ook de ICT-organisatie aandacht en sturing van de directie. Voor grote- en vaak beursgenoteerde organisaties is hiervoor bijvoorbeeld het COBIT-model ontwikkeld.

Door een combinatie van interviews en workshops brengen wij in kaart op welke wijze de aansturing van uw ICT-organisatie plaatsvindt en hoe daarover verantwoording wordt afgelegd. Vervolgens wordt gezamenlijk het ambitieniveau bepaald en worden verbeterpunten geĆÆnventariseerd. De resultaten worden vastgelegd in een adviesrapport

Duur van de analyse van de governance
Afhankelijk van de omvang van de organisatie en het aantal te interviewen betrokkenen bedraagt de doorlooptijd van deze analyse twee tot vijf dagen. Dit is echter exclusief voorbereiding en rapportage.

Resultaat
Het resultaat van deze analyse is een rapportage met de beschrijving van de huidige situatie en aanbevelingen voor verbetering.

Voordelen voor uw organisatie
Een goede governance van uw ICT leidt onder andere tot:
– een betere aansluiting van ICT op uw bedrijfsprocessen;
– meer grip op uw ICT en daardoor meer effectiviteit en efficiĆ«ntie;
– lagere ICT-kosten.

Waar vinden de analyses plaats?
Analyse van de governance van uw ICT-organisatie vindt altijd plaats op de locatie van uw organisatie.

Download de brochure
van Service8 Control